Interní medicína

Interní veterinární medicína je široký a rychle se rozvíjející obor. Důraz klademe na diagnostiku onemocnění, tj. snažíme se zjistit příčinu choroby proto, abychom přesně zacílili na správnou léčbu. K tomu využíváme podrobné klinické vyšetření, laboratorní vyšetření, mikroskopické vyšetření i konzultací se zkušenějšími kolegy. Pokud potíže pacienta přesahují naše zkušenosti a znalosti, referujeme pacienty na lépe vybavená pracoviště s odborníky na daný problém.